Bezpieczeństwo

Opis zdarzenia – Skok szkolny na zadanie AFF-1 w asyście dwóch instruktorów. Realizacja zadania w powietrzu - zadawalająca. Po otwarciu spadochronu głównego, wykonując ćwiczenia zapoznawcze z lotu na otwartej czaszy, nie kontrolowanie położenia w stosunku do miejsca lądowania, spowodowało zbyt dalekie odejście z wiatrem na skraj południowowschodni lotniska. Lądowanie z lekkim skrętem w prawo, prawdopodobnie nie całkowite dohamowanie spadochronu, spowodowało doznanie obrażeń nogi prawej. Dowieziona na start spadochronowy, zaopatrzona przez ratownika medycznego, dowieziona do szpitala, gdzie po wykonaniu badań stwierdzono złamanie kostki bocznej z uszkodzeniem więzozrostu.

Przyczyna - brak orientacji przestrzennej i zbyt dalekie lądowanie, brak koordynacji kierunku lądowania, nie zachowanie prawidłowego ukladu nóg do lądowania podczas lądowania ze skrętem, pomimo ćwiczeń naziemnych.

Profilaktyka - zwiększenie nacisku podczas szkolenia naziemnego na elementy lądowania, szczególnie w przypadku lądowania bokiem, wpojenie lądowania zawsze na złączone nogi.

Doświadczenie i sprzęt - skoczek - uczeń, 1 skok, spadochron główny - Navigator 240, spadochron zapasowy - Smart 220, pokrowiec - Vector SE

Opis zdarzenia – Skok na zadanie kamera tandem. Podczas procesu otwarcia spadochronu głównego doszło do zakleszczenia linek sterowniczych po lewej stronie czaszy. Spadochron wszedł w głębokie obroty w lewo. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna - prawdopodobnie niedokładne włożenie taśm nośnych do pokrowca, duży luz na lince sterowniczej,

Profilaktyka - zwracać uwagę na dokładne i symetryczne wkładanie taśm nośnych do pokrowca, kontrola naprężenia linek sterowniczych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - ŚK D, ilość skoków - 1150, czasza główna - Mamba 111, czasza zapasowa - Optimum 143, pokrowiec - Vector 308

Opis zdarzenia - Skok na zadanie swoop. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek nośnych przez lewą stronę czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. „kalafiora”. Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek próbował ściągnąć linki z czaszy – bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilności czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna - Nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy.

Profilaktyka - zwracać uwagę na dokładność układania czaszy.

Opis zdarzenia – Skok na zadanie „kamera tandem”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1200 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Po stwierdzeniu, że nie będzie możliwe wyprowadzenie spadochronu z obrotów, skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek, ilość skoków – 1732, spadochron – Aerodyne Research Sensei 91, zapasowy – PD Optimum 106, pokrowiec – UPT Vector V303

Opis zdarzenia – Uczeń-skoczek wykonywała drugi skok w danym dniu, na zadanie AFF-2, na spadochronie Navigator 220. Przebieg lotu, otwarcie i manewrowanie spadochronem poprawne, lądowanie na wysokości wieży, za granicą chorągiewek, w okolicach miejsca wyznaczonego przez instruktora. W ostatniej fazie lądowania, lądowanie na wyciągnięte nogi, z lekkim skręceniem w prawą stronę. Z daleka wyglądało, że lądowanie jest poprawne, jednak uczeń skoczek zasygnalizowała kontuzję i pozostała w pozycji siedzącej na ziemi. Ratownik medyczny wraz z instruktorem, po wstępnych oględzinach, ocenili, że nastąpiło złamanie podudzia nogi prawej, kości piszczelowej. Wezwano śmigłowiec, który przetransportował poszkodowaną do szpitala Bródnowskiego

Prawdopodobna przyczyna - lądowanie na nierównomiernie złączone nogi, z wysunięciem nogi prawej i przyjęcie całego ciężaru ciała na jedną nogę.

Profilaktyka - ciągle przypominać uczniom o lądowaniu zawsze na złączone nogi, bez względu na kierunek lądowania i silę wiatru.

Wyszkolenie skoczka - uczeń-skoczek, ilość skoków - 2, spadochron - Navigator 220

Opis zdarzenia – Skok na zadanie „kamera tandem”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1200 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Po stwierdzeniu, że nie będzie możliwe wyprowadzenie spadochronu z obrotów, skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy lub wiele innych, które trudno sklasyfkować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań proflaktycznych

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek, ilość skoków – 1744, spadochron – Aerodyne Research Sensei 91, zapasowy – PD Optimum 106, pokrowiec – UPT Vector V303

Opis zdarzenia – Skok na zadanie "solo". Po otwarciu spadochronu na wysokości ok. 1500 m. skoczek zauważył, że "slajder" został na wysokości ok. 2 m nad głową. Próby sprowadzenia go w dół poprzez ściąganie tylnych taśm, przednich taśm, sterówek nie dały rezultatu więc skoczek przystąpił do sprawdzenia czy czasza jest sterowna. Skoczek ocenił, że czasza nie daje pełnego komfortu do lądowania, więc na wysokości ok 1100 m przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na polu poza lotniskiem, koło czaszy głównej, bez obrażeń.

Przyczyna - na ziemi nie stwierdzono przyczyn przyblokowania "slajdera", oczka "slajdera" były "czyste" bez zadziorów i uszkodzeń, na linkach nośnych nie stwierdzono węzłów, zgrubień lub innych nieprawidłowości, mogących zakłócić proces ześlizgu "slajdera".

Profilaktyka - ponieważ nie znaleziono przyczyn nie zastosowano środków profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - ŚK, ilość skoków - 192, spadochron - Navigator 240, zapasowy - Smart 250, pokrowiec - Icon

Opis zdarzenia – Uczeń skoczek wykonywał swój 96 skok na zadanie II-6/szkolny z wysokości 4000 m i nakazanym opóźnieniem 60 sek. W trakcie wolnego spadania, podczas wykonywania wiązanki do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji (wykonanie salta w tył), skoczek poczuł ból w prawym barku. Skoczek przerwał realizację ćwiczeń i stwierdziwszy, że znajduje się na wysokości ok 1500-1300 m postanowił otworzyć spadochron główny. Niestety na skutek odniesionej kontuzji, procedura otwarcia spadochronu głównego prawą ręką nie mogła być wykonana. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił zamki spadochronu głównego i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie poza użytkową częścią lotniska.

Przyczyna - zwichnięcie barku prawego (na skutek odnowienie urazu z roku 2007 leczonego operacyjnie)

Profilaktyka - profilaktyką powinien być zdrowy rozsądek osoby przystępującej do szkolenia spadochronowego, szczególnie kiedy w latach wcześniejszych wystąpiły kontuzje lub urazy
mogące mieć wpływ na bezpieczne wykonywanie skoków spadochronowych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - uczeń, ilość skoków - 96, spadochron - Navigator 240, zapasowy - PD-235R, pokrowiec - Vector SE

Opis zdarzenia – Uczeń skoczek wykonywał swój drugi skok w życiu i drugi w ciągu dnia na zadanie AFF-2 ze spadochronem Navigator 260. Skok przebiegł według planu, otwarcie na zadanej wysokości. Runda do lądowania zbudowana samodzielnie przez ucznia skoczka - poprawna, zaciągnięcie do lądowania wg komunikatów instruktora przez radio "na dwa" (pierwsze hamowanie 25% na wysokości ok. 15 m., drugie 100% na wysokości ok. 2-3 m.). Drugie zahamowanie było nieco spóźnione względem komunikatu przez radio - jak potem tłumaczył uczeń skoczek, chciał przelecieć nad nieużywanym pasem startowym. Wg jego relacji, nogi przy lądowaniu skierowały się nieco w bok i poczuł on lekki ból w okolicach prawego piszczela. Uczeń skoczek o własnych siłach wrócił na start a następnie do domu. Po dwóch dniach (17.08.2019), wobec nieustępowania bólu, uczeń skoczek udał się na SOR, gdzie stwierdzono skręcenie i naderwanie stawu skokowego.

Zalecenia - zwrócenie szczególnej uwagi w przygotowaniu naziemnym na lądowanie na złączone i skierowane na wprost nogi, z odpowiednim napięciem mięśni nóg.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - uczeń, ilość skoków - 2, spadochron główny - Navigator 260, spadochron zapasowy - Smart 250, pokrowiec - Vector SE

Opis zdarzenia – Skok na zadanie VFS-3, drugi w tym dniu. Po zakończeniu zadania dolot do strefy, budowa rundy, przejście do ostatniej prostej w rundzie ok 120m, od ok. 100m do ok. 70m napędzanie czaszy. Warunki podobne jak przy pierwszym skoku. Prędkość lotu na czaszy po napędzeniu dosyć standardowa, ale większa niż przy pogodzie wietrznej i przy poprzednim skoku. Plan - napędzić czaszę trochę mocniej niż przy pierwszym skoku. Zahamowanie czaszy wg skoczka standardowe, na tej samej wysokości co zwykle i z tą samą dynamiką. Czasza nie zahamowała prawie w ogóle, prawie w ogóle też się nie wypłaszczył lot. Skoczek widząc, że sprzęt nie hamuje ciągnie za sterówki bardziej, ale bez skutku. Uderzenie w lekkim skręcie w lewo na obie nogi, ale z naciskiem na lewą. Skoczek poczuł ból, zwinął sprzęt, poszedł do układalni, ale wtedy bolało już bardzo po zdarzeniu: okład z czegoś zimnego, ratownik założył usztywnienie i obandażował, kostka bardzo spuchnięta. Skoczek pojechał samodzielnie do domu, a dokładnie do szpitala na prześwietlenie obrażenia: prześwietlenie nie wykazało złamania. Lekarz ocenił stan na rozległe zwichnięcie stawu skokowego i naderwanie więzadeł. Zalecił gips na co najmniej 10 dni, później leczenie rehabilitacyjne

Przyczyna - prawdopodobnie zmienne warunki atmosferyczne, rozległa termika, wiatr z kierunków zmiennych, bliskie lądowanie przy obiektach układalni i wieży mogło się przyczynić do zaistniałego zdarzenia.

Profilaktyka - w zmiennych warunkach atmosferycznych zachować większe odległości od przeszkód terenowych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - skoczek, ilość skoków - 630, spadochron główny - Pilot 140

Opis zdarzenia – Wykonywanie skoku na zadanie wingsuit, po wykonaniu zadania i rozejściu skoczek przystąpił do procedury otwarcia spadochronu głównego, po wyrzuceniu pilocika, paczka spadochronu głównego wyszła z pokrowca z obrotem, co spowodowało skręcenie linek, nurkowanie i pogłębiające obroty czaszy. Proces był na tyle dynamiczny, że uniemożliwił rozkręcenie skręconych linek. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główna i otworzył spadochron zapasowy. Otwarcie spadochronu zapasowego przebiegło prawidłowo, lądowanie na użytkowej części lotniska.

Przyczyna - nie ustalono przyczyny wystąpienia zjawiska "twista", prawdopodobnie zjawisko wystąpiło na skutek nierównomiernego wyplatania linek nośnych, niesymetrycznej sylwetki podczas otwarcia, itp.

Profilaktyka - nie zastosowano profilaktyki nie znajdując przyczyn wystąpienia zjawiska.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - skoczek, ilość skoków - 582, spadochron główny - Pilot 150, spadochron zapasowy - Smart 150, pokrowiec - Omega EVO

Opis zdarzenia – Skok jako instruktor na zadanie AFF-2/1. Po zakończeniu zadania instruktor przystąpił do otwarcia spadochronu na wysokości ok 1200 m. W trakcie procesu napełniania czaszy głównej wystąpiło zjawisko tzw. "twista", czyli mocne skręcenie linek nośnych. Spadochron wszedł w pogłębiające się obroty, próba rozkręcenia linek nie przyniosła rezultatu, instruktor przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czasze główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna - nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka - ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - instruktor, ilość skoków - 4182, spadochron główny - Icarus Crossfire2 129, spadochron zapasowy - Techno 128, pokrowiec - Atom Legend

Opis zdarzenia – Skok na zadanie AFF-2/II-2. Realizacja zadania w powietrzu przebiegła zgodnie z planem (wykonane dwie symulacje otwarcia spadochronu i obrót w prawo). Otwarcie spadochronu głównego na wysokości 1700 m. Lot na czaszy przebiegł poprawnie, skoczek w fazie lądowania rozłączyła nogi przed przyziemieniem. Po przyjściu na start spadochronowy nie uskarżała się na żadne dolegliwości. Dopiero po 30 min. zgłosiła ból w lewym stawie skokowym, który po oględzinach okazał się spuchnięty. Skoczek samodzielnie udała się na SOR gdzie stwierdzono dwustronne skręcenie stawów skokowych (lewej i prawej nogi).

Przyczyna - lądowanie na rozłączone nogi, odnowienie starej kontuzji.

Profilaktyka - bezwzględne lądowanie na złączone nogi, zarówno podczas lądowania na kierunku jak i bokiem do wiatru, a także przy zbyt wysokim zahamowaniu spadochronu.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - uczeń, ilość skoków - 4, spadochron - Navigator 240

Opis zdarzenia – Skok na zadanie tandem. Po opuszczeniu pokładu statku powietrznego zespół tandem pilot - pasażer wpadł w silne obroty i wystąpiło zjawisko tzw. "side spin". Na skutek dużych obrotów u tandem pilota nastąpiła częściowa utrata przytomności, utrata wzroku, wystąpiło krwawienie z nosa. Tandem pilot nie potrafił ustabilizować pozycji zespołu, w związku z powyższym przystąpił do procedury awaryjnej i otworzył spadochron zapasowy. Po otwarciu spadochronu zapasowego tandem pilot odzyskał przytomność, lecz w dalszym ciągu miał problemy ze wzrokiem. Pasażer nie doznał żadnych obrażeń, był przytomny i w kontakcie z instruktorem. Tandem pilot sterował spadochronem opierając się na wskazówkach pasażera, który skierował zespól na łąkę poza lotniskiem. Po wylądowaniu tandem pilot odczepił pasażera, który pobiegł do najbliższego domostwa. W tym samym czasie na miejsce lądowania dotarł zespól ratowniczy z instruktorem i ratownikiem medycznym. Ratownik po przybyciu na miejsce udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej, tandem pilot odzyskiwał już wzrok i był przytomny, jednak ratownik wezwał pogotowie ratunkowe i śmigłowiec LPR-u, który odtransportował tandem pilota do szpitala w Międzylesiu celem przeprowadzenia badań. Pasażer po powrocie na start spadochronowy podpisał stosowne o świadczenie i został zwolniony do domu, bez obrażeń.

Przyczyna - prawdopodobnie niestabilne opuszczenie statku powietrznego oraz bliżej nieokreślone ułożenie zespołu tandem pilot - pasażer w powietrzu mogło doprowadzić do silnych obrotów.

Profilaktyka - omówiono z zespołem instruktorów tandemowych przypadek, przywołując podobne zdarzenia w Polsce i na świecie, omówiono procedurę awaryjną przy występowaniu zjawiska "side spin".

Doświadczenie i sprzęt – skoczek - instruktor/tandem pilot, ilość skoków - 1078, spadochron główny - Sigma II 370, spadochron zapasowy - VR 360, pokrowiec - Tandem Sigma UPT

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-4. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu czasza mocno skręca w lewo, pogłębiając obroty. Po odhamowaniu lewej sterówki, skoczek stwierdził duży luz i zobaczył węzły na lince sterowniczej, po osiągnięciu wysokości decyzyjnej skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – możliwy błąd podczas układania, polegający na nieprawidłowym zahamowaniu sterówki, co doprowadziło do powstania węzłów podczas otwarcia na lince sterowniczej.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na prawidłowe blokowanie linek sterowniczych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek 199 skoków, spadochron główny Skipper 150, zapasowy Speed 150, automat Vigil2+, Pokrowiec SWS Fire

Opis zdarzenia – skok na zadanie free. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez środek czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. „kalafiora”.
Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze – bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilności czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – USPA-C, spadochron główny – Safire 3 129; spadochron zapasowy – Speed 2000 135;pokrowiec – Javelin Odyssey TJNK, ilość skoków – 292

Opis zdarzenia – skok na zadanie „track”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy, nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe osłonki, nierónomiernie zużyte pierścienie gumowe, lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek ,spadochron – Pilot 168, zapasowy – Smart 150, pokrowiec – Icon, ilość skoków – 224

Opis zdarzenia – skok na zadanie II-6/szkolny. Drugi skok w tym dniu, (pierwszy był też na zadanie II-6/szkolny, jako wznawiający po przerwie 3-miesięcznej od ostatniego skoku, w asyście instruktora praktykanta – zadanie wykonane poprawnie, zmiana sylwetki, obroty, markowanie otwarcia, samodzielne otwarcie – b.u). Drugi skok wykonywany już samodzielnie. Po wykonanym opóźnieniu, uczeń – skoczek nie potrafił zlokalizować położenia spadochronu wyciągającego, wystąpiło zjawisko tzw. „zgubionego uchwytu”. Pomimo poprawnego opisu podobnej sytuacji przed skokiem, skoczek nie zastosował procedury awaryjnej, tylko próbował dalej zlokalizować spadochron wyciągający, nie zwracając uwagi na upływający czas, utratę wysokości, sygnały alarmowe podawane przez sygnalizator akustyczny Pro Track i nie kontrolując wysokości na wysokościomierzu umieszczonym na przegubie ręki. Otwarcie spadochronu zapasowego nastąpiło poprzez zadziałanie automatu Vigil 2+ na wysokości ok. 300 m. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – skoczek nie zastosował procedury awaryjnej omówionej przed skokiem i określonej w Regulaminie Wykonywania Skoków.

Profilaktyka – ze skoczkiem przeprowadzono powtórne szkolenie w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne na podwieszonej uprzęży i atrapy pokrowca. Przeprowadzono również zajęcia w tunelu aerodynamicznym. Pozostałym uczniom skoczkom przypomniano postępowaniu w sytuacjach awaryjnych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – uczeń, spadochron – Navigator 240, zapasowy – Smart 220, pokrowiec – Vector Student, automat – Vigil 2+, ilość skoków – 48.

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-5. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko tzw. „twista”, nastąpiło skręcenie linek nośnych, powyżej „slajdera” a spadochron przeszedł w głębokie obroty. Po dwóch próbach rozkręcenia linek, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Przyczyną zdarzenia mógł być błąd podczas układania, nierównomierne wploty w pierścienie gumowe, nierównomierne zużycie pierścieni gumowych, niesymetryczna sylwetka podczas otwarcia spadochronu.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie poszczególnych grup linek, równomierne rozłożenie stabilizatorów, stan pierścieni gumowych i równomierne wploty linek nośnych.

Doświadczenie i sprzęt – uczestnik zdarzenia – skoczek 247 skoków, spadochron główny –  Icarus Safire 3, zapasowy Smart 175, automat Vigil2+, pokrowiec Wings

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-4. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu czasza mocno skręca w lewo, pogłębiając obroty. Po odhamowaniu lewej sterówki, skoczek stwierdził duży luz i zobaczył węzły na lince sterowniczej, po osiągnięciu wysokości decyzyjnej skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – możliwy błąd podczas układania, polegający na nieprawidłowym zahamowaniu sterówki, co doprowadziło do powstania węzłów podczas otwarcia na lince sterowniczej.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na prawidłowe blokowanie linek sterowniczych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek 199 skoków, spadochron główny Skipper 150, zapasowy Speed 150, automat Vigil2+, Pokrowiec SWS Fire

Opis zdarzenia – skok na zadanie free. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez środek czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. „kalafiora”.
Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze – bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilności czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – USPA-C, spadochron główny – Safire 3 129; spadochron zapasowy – Speed 2000 135;pokrowiec – Javelin Odyssey TJNK, ilość skoków – 292

Opis zdarzenia – skok na zadanie „track”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy, nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe osłonki, nierónomiernie zużyte pierścienie gumowe, lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek ,spadochron – Pilot 168, zapasowy – Smart 150, pokrowiec – Icon, ilość skoków – 224

Opis zdarzenia – skok na zadanie II-6/szkolny. Drugi skok w tym dniu, (pierwszy był też na zadanie II-6/szkolny, jako wznawiający po przerwie 3-miesięcznej od ostatniego skoku, w asyście instruktora praktykanta – zadanie wykonane poprawnie, zmiana sylwetki, obroty, markowanie otwarcia, samodzielne otwarcie – b.u). Drugi skok wykonywany już samodzielnie. Po wykonanym opóźnieniu, uczeń – skoczek nie potrafił zlokalizować położenia spadochronu wyciągającego, wystąpiło zjawisko tzw. „zgubionego uchwytu”. Pomimo poprawnego opisu podobnej sytuacji przed skokiem, skoczek nie zastosował procedury awaryjnej, tylko próbował dalej zlokalizować spadochron wyciągający, nie zwracając uwagi na upływający czas, utratę wysokości, sygnały alarmowe podawane przez sygnalizator akustyczny Pro Track i nie kontrolując wysokości na wysokościomierzu umieszczonym na przegubie ręki. Otwarcie spadochronu zapasowego nastąpiło poprzez zadziałanie automatu Vigil 2+ na wysokości ok. 300 m. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – skoczek nie zastosował procedury awaryjnej omówionej przed skokiem i określonej w Regulaminie Wykonywania Skoków.

Profilaktyka – ze skoczkiem przeprowadzono powtórne szkolenie w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne na podwieszonej uprzęży i atrapy pokrowca. Przeprowadzono również zajęcia w tunelu aerodynamicznym. Pozostałym uczniom skoczkom przypomniano postępowaniu w sytuacjach awaryjnych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – uczeń, spadochron – Navigator 240, zapasowy – Smart 220, pokrowiec – Vector Student, automat – Vigil 2+, ilość skoków – 48.

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-5. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko tzw. „twista”, nastąpiło skręcenie linek nośnych, powyżej „slajdera” a spadochron przeszedł w głębokie obroty. Po dwóch próbach rozkręcenia linek, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Przyczyną zdarzenia mógł być błąd podczas układania, nierównomierne wploty w pierścienie gumowe, nierównomierne zużycie pierścieni gumowych, niesymetryczna sylwetka podczas otwarcia spadochronu.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie poszczególnych grup linek, równomierne rozłożenie stabilizatorów, stan pierścieni gumowych i równomierne wploty linek nośnych.

Doświadczenie i sprzęt – uczestnik zdarzenia – skoczek 247 skoków, spadochron główny –  Icarus Safire 3, zapasowy Smart 175, automat Vigil2+, pokrowiec Wings

Skok na zadanie RW-4. Podejście do lądowania z bocznym wiatrem i lądowanie na rozstawione nogi. Skoczek odczuwał ból w okolicy kolana lewego. Po konsultacjach lekarskich stwierdzono uszkodzenie więzadła kolanowego nogi lewej.
przyczyna - Brak rozplanowania lotu na otwartej czaszy i błędna ocena siły wiatru. Wchodzenie trawersem do łoża wiatru było prawidłowe, ale nie zakończone na końcówce podejścia ustawieniem się "pod wiatr". Lądowanie bokiem do "łoża wiatru" skutkowało brakiem prędkości postępowej, utratę siły nośnej pozwalajacej na poprawne wyrównanie lotu do przyziemienia, a lądowanie z wykrokiem i obciążeniem jednej nogi, doprowadziło do kontuzji.
profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, przy zbyt mało zahamowanym spadochronie, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.
doświadczenie i użyty sprzęt 
skoczek - ŚK
spadochron - Pulse 210
zapasowy - Smart 190
pokrowiec - Vector 353 SE
ilość skoków - 279
Skok na zadanie obserwator z uczniem wykonujacym 12 skok na zadanie II-6/szkolny. Po zakończonej pracy, na wys. ok. 1500 m uczeń przystąpiła do procedury otwarcia spadochronu gównego, ale na skutek wystąpienia zjawiska "zgubionego uchwytu", proces otwarcia nie nastąpił. Instruktor podleciał do ucznia, ustabilizował sylwetkę, a następnie otworzył spadochron ucznia na wysokości ok. 800 m. Po upewnieniu, że spadochron ucznia otworzył się prawidłowo, instruktor przystąpił do otwarcia swojego spadochonu, ale wysokość była na tyle niska, że nastąpiło spracowanie AAD i jednoczesne otwarcie czaszy spadochronu głównego i zapasowego. Lądowanie w konfiguracji "etażerki" na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego ze skoku, stwierdzono, że przyczyną "zgubionego uchwytu" było wysuniecie się z osłonek na taśmie udowej, końcówki taśmy udowej, która przez ucznia została "przechwycona" i którą uczeń potraktowała jako uchwyt spadochronu wyciągającego. Otwarcie spadochronu zapasowego instruktora nastąpiło na skutek niskiego rozpoczęcia procesu otwarcia spadochronu głównego oraz jego przedłużonego procesu otwarcia.
profilaktyka - zakończenie ćwiczeń z uczniem powinno odbywać się na odpowiedniej wysokości, zapewniającej podjęcie odpowiednich czynności, by gwarantowały one bezpieczne otwarcie spadochronu głównego zarówno ucznia jak i instruktora.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 99
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 2208
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Ponieważ wystąpiło zjawisko "twardego uchwytu", skoczek próbował zwolnić "droug" za pomocą awaryjnego uchwytu. Wkładając rękę do uchwytu awaryjnego w kształcie pętli, w której znajduje się też końcówka linki od uchwytu wyczepnego, skoczek nieświadomie spowodował zwolnienie "drouga" z jednoczesnym wyczepieniem taśm nośnych. Proces otwarcia nastąpił równocześnie z procesem wyczepienia, a system RSL otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia było złe zapięcie pokrowca spadochronu głównego, co zablokowało proces zwolnienia "drouga", a przypadkowe wypięcie taśm nośnych, przy pomocy uchwytu awaryjnego, prawdopodobnie na skutek niezbyt szczęsliwego rozwiązania konstrukcyjnego.
profilaktyka - podczas składania spadochronu, w szczególności w ostatniej fazie zapięcia pokrowca spadochronu głównego, zwracać szczególną uwagę na różnicę występującą pomiędzy systemami Tandem Sigma w pokrowcu Sigma, a Tandem Hop w pokrowcu Next
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3657
Skok na zadanie track. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie tuż za użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.
przyczyna: analiza materiału filmowego i oględziny czaszy nie pozwoliły określić przyczyny zdarzenia.
profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzet:  
skoczek -  Instruktor
spadochron - Icarus Crossfire 99  
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon 
ilość skoków - 2218
Skok na zadanie RW-8. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko mocnego skręcenia linek z pogłebiającymi się obrotami. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po dokonaniu oględzin czaszy stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być samoczynne odhamowanie lewego uchwytu sterowniczego lub brak starannego zahamowania spadochronu w trakcie układania.
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Conquest 170
zapasowy - Smart 175
pokrowiec - Wings W-11
ilość skoków - 117
Skok na zadanie LKE PJ(B). Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1100 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory lewej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na pozostawieniu zbyt dużego luzu linek nośnych przed włozeniem "paczki" do pokrowca, a następnie niestarannym włożeniem "paczki", bez sprawdzenia ułożenia taśm nośnych i nadmiaru linek.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 220
zapasowy - Smart 220
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 67
Skok na zadanie szkoly/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1100 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobnie na skutek samoczynnego odhamowania lub niestarannego zahamowania prawego uchwytu sterowniczego, wystąpił duży luz i nadmiar linek sterowniczych, które w procesie otwarcia zostały przerzucone przez skrajne komory czaszy.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na staranne zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 69
Skok na zadanie szkolny/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1300 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z prawej strony lub niedokładne zahamowanie prawego uchwytu sterowniczego, co mogło spowodować samoczynne odhamowanie oraz przerzucenie nadmiaru linek sterowniczych przez skrajną komorę czaszy.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 18
Skok na zadanie RW-15. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było samoczynne odhamowanie lub nie zahamowanie lewego uchwytu sterowniczego,
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 139
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 2280
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Po zakończonym procesie otwarcia skoczek zauważył, że na na lewej lince sterowniczej, powyżej kaskady, linki sterownicze zawiązały się w supeł. Ponieważ spadochron mial tenedencje do wchodzenia w pogłębiajace się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia były zbyt luźne lub zużyte pierścienie gumowe, służące do wplecenia nadmiaru linek sterowniczych
profilaktyka - podczas składania spadochronu zwracać uwagę na stan pierścien gumowych, ich jednakowe rozmiary i stopień ich zużycia
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3681
Skok na zadanie AFF-instr. 1/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Podczas otwarcia spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być zniekształcenie krawędzi natarcia na wysokosci środkowej komory czaszy, na skutek przerzucenia taśmy łaczącej spadochron wyciągający z wierzchołkiem czaszy i osłonką.
profilaktyka -  ponieważ nie jest znana przyczyna zaistniałego zdarzenia, nie podjęto działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 139
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 2298
Uczeń-skoczek wykonywał skok na zadanie "szkolny"/II-6. Po zakończnym zadaniu skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciagającego (pilocika) umieszczonego pod pokrowcem. Pierwsza (wg opisu ucznia skoczka) i kolejne próby wyciągnięcia "pilocika" się nie udały, ponieważ wystąpiło zjawisko tzw. "zgubionego uchwytu". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, otworzył spadochron zapasowy, bez wyczepienia zamków barkowych. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - uczeń nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego po wykonaniu 43 skoków nie potrafił zlokalizować umiejscowienia pilocika, na ziemi, po oględzinach stwierdzono, ze pilocik jest na swoim miejscu i bezproblemowo można go wyciągnąć z kieszeni pod pokrowcem.
profilaktyka - otwieranie spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciągającego polega na uchwyceniu tulei (kulki) zamocowanej na wierzchołku spadochronu, wyciągnięcie z kieszeni, wyprostowaniu ręki i puszczeniu poza obrysem skoczka, należy to robić zdecydowanie i na jeden raz. W przypadku wystąpienia zjawiska "zgubionego uchwytu" przed przystąpieniem do procedury wypięcia powinno się wyczepić zamki barkowe.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 43

Skok na zadanie RW-4. Na dwie minuty przed zrzutem kierownik skoków stwierdził nagły wzrost siły wiatru i przekazał taką informację na pokład samolotu pozostawiając decyzję o skoku skoczkom. Zrzut nastąpił w północno zachodniej części strefy TRA45. Skoczek podeszła do lądowania poza użytkową częścią lotniska po jego północnej stronie. Wykonywała częste i agresywne zakręty bezpośrednio przed przyziemieniem z niskim zakrętem powyżej 90 stopni. Przyziemienie po niskim zakęcie z uderzeniem o ziemię. Wysłany na miejsce ratownik medyczny stwierdził prawdopodobieństwo poważnych obrażeń i zadecydował o wezwaniu służb ratownictwa medycznego.Skoczek odczuwała ból w okolicy środka pleców. Po konsultacjach lekarskich stwierdzono złamanie górnej płytki granicznej trzonu L2 z niewielkim obniżeniem wysokości tego trzonu w części środkowej i po stronie prawej.
przyczyna - brak rozplanowania lotu na otwartej czaszy, błędna ocena siły wiatru oraz agresywne zakręty w końcowej fazie lotu. Lądowanie po niskim zakręcie, nie pozwalającym na wyprowadzenie spadochronu do pełnej fazy lotu przed przyziemieniem.
profilaktyka - Przypadek omówiony z instruktorami i skoczkami obecnymi na lotnisku - lądowanie poza lotniskiem przy silnym wietrze musi być przeprowadzone z dala od przeszkód terenowych z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem stabilnego lotu. Wybór miejsca do lądowania powienien być poprzedzony wcześniejszą obserwacją z większej wysokości aby wyeliminować lądowanie w pobliżu miejsc niebezpecznych.
doświadczenie i użyty sprzęt 
skoczek - Licencja D Litwa,
spadochron - Sabre2 120
zapasowy - X-Fast 120
pokrowiec - Vector III
ilość skoków - 1700+

Skok na zadanie AFF-instr.ze studentem AFF-1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - JVX 89
zapasowy - Techno 140
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 3112

Skok na zadanie "niski" z wysokości 1700 m. Po wykonaniu opóźnienia około 5 sekund, skoczek otworzyła spadochron i zawisła na otwartym spadochronie na wysokości ok. 1400 m. W czasie procesu otwarcia, czasza spadochronu  zaczęła się napełniać symetrycznie lecz po chwili prawy stabilizator na wysokości grupy linek C i D przemieścił się w kierunku środka czaszy. Slajder zjechał normalnie w kierunku taśm nośnych. W tym samym momencie ogranicznik slajdera na stabilizatorze zablokował się o rozgałęzienie linek grupy C i D. Czasza zdeformowała się i wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zablokowanie ogranicznika slajdera o rozgałęzienie linek z prawej strony czaszy. Spowodowało to deformację czaszy, co przyczyniło się do wprowadzenia czaszy w głębokie obroty. Uchwyty sterownicze były na swoich miejscach. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: zużycie linek czaszy głównej, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować.
profilaktyka -  ponieważ nie są znane przyczyny zablokowania ogranicznika o linki nośne, organizator skoków zalecił sprawdzenie symetryczności długości linek nośnych czaszy głównej spadochronu biorącego udział w zdarzeniu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Safire2 149
zapasowy - PD143 R
pokrowiec - Javelin Odyssey
ilość skoków - 1288
Skok na zadanie "niski" z wysokości 1630 m. Po wykonaniu opóźnienia około 3 sekund, skoczek otworzył spadochron i zawisł na otwartym spadochronie na wysokości ok. 1500 m. W czasie procesu otwarcia, spadochron zaczął napełniać się symetrycznie lecz w momencie, kiedy slajder zaczął zjeżdżać w kierunku taśm, czasza weszła w szybkie obroty, skręcając linki. Wystąpiło zjawisko tzw. "twista". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobną przyczyną zdarzenia było otwarcie spadochronu w pozycji ciała skoczka "na boku" lub odhamowanie prawej linki sterowniczej. Po zdarzeniu skoczek zeznał że prawdopodobnie otwierał "na boku". Dodatkowo - wypięta czasza wylądowała w lesie i zawisła na wysokim drzewie (około 12 metrów). Po ściągnięciu czaszy jeden z uchwytów sterowniczych był poza kieszonką, a linka sterownicza odblokowana z pętli zahamowania. O ile otwieranie "na boku" można uznać za wysoce prawdopodobne to odhamowanie linki sterowniczej mogło nastąpić podczas ściągania czaszy z drzewa. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: skok w nieodpowiednim do poziomu wyszkolenia ubraniu - krótki rękaw i krótkie spodenki, co nie pozwoliło na dostateczną kontrolę położenia ciała w czasie spadania przy małej prędkości (krótkie opóźnienie); niedokładne ułożenie spadochronu; wiele innych, których nie można w takim przypadku określić.
profilaktyka -  organizator zalecił zwrócenie uwagi na technikę oddzielania się od statku powietrznego przy planowanym krótkim opóźnieniu oraz sprawdzenie stanu technicznego wplotów gumowych osłonki spadochronu. Bezpośrednio po zdarzeniu mechanik spadochronowy sprawdził symetryczność linek spadochronu i potwierdził ich prawidłowe długości.
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron główny - Icarus Safire2 149;
spadochron zapasowy - PD PR-160;
pokrowiec - Vector III
ilość skoków - 204
Skok na zadanie AFF-instr. 2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Podczas otwarcia spadochronu wystąpiło zjawisko "twardego otwarcia" a następnie  "twista". Spadochron po gwałtownym napełnieniu wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być zainicjowanie procesu otwarcia po dłuższym rozejściu w sylwetce "track". Szybkie otwarcie spadochronu skutkowało zniekształceniem jednej ze stron czaszy, co przy rozmiarze 135 ft2 wprowadziło czaszę w szybkie, pogłębiające się obroty. Po rozmowie z osobą, która układała spadochron nie stwierdzono zmiany w sposobie układania, która mogłaby się przyczynić do innego niż dotychczas otwarcia spadochronu.
profilaktyka -  ponieważ nie jest znana przyczyna zaistniałego zdarzenia, nie podjęto działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dbanie o dokładność układania oraz odpowiednie wyhamowanie ciała skoczka z sylwetki track do otwarcia spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor;
spadochron główny - Hurricane 135 Parachute Systems;
spadochron zapasowy - Decelerator 135
pokrowiec - Vortex 135 EVS
ilość skoków - 2368
Skok na zadanie AFF_instr.2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - JVX 89;
spadochron zapasowy - Techno 140;
pokrowiec - Mirage
ilość skoków -  3134
Skok na zadanie RW-13. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - XAOS27 78;
spadochron zapasowy - Techno 115;
pokrowiec - Atom Legend
ilość skoków -  3138
Skok na zadanie RW-3. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez lewą stronę czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. "kalafiora". Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze - bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilości czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił  do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy lub odhamowanie lewej linki sterowniczej.
profilaktyka -  ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron główny - Pilot 188;
spadochron zapasowy - Smart 190;
pokrowiec - ICON
ilość skoków - 3312
Skok na zadanie RW-8. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przekręcenie obydwu taśm nośnych w kierunku środka uprzęży.
Mimo stabilnego lotu skoczek nie podjął próby sprawdzenia możliwości sterowania spadochronem. Po kilku sekundach lotu wypiął czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  przyczyną wystąpienia zjawiska był błąd w układaniu (dwukrotne przerzucenie pokrowca przez linki spadochronu)
profilaktyka -  Organizator zwrócił uwagę skoczkowi na dokładność układania czaszy.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - skoczek USPA(D)
spadochron główny -Sabre 170;
spadochron zapasowy - Raven I;
pokrowiec - Talon
ilość skoków - 592
Skok na zadanie "Kamera-tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie poza użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - Icarus Crossfire2 114;
spadochron zapasowy -  Optimum 126;
pokrowiec - Vector Micron

ilość skoków - 2479
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Po zakończonym procesie otwarcia skoczek zauważył, że na na lewej lince sterowniczej, powyżej kaskady, linki sterownicze zawiązały się w supeł. Ponieważ spadochron mial tenedencje do wchodzenia w pogłębiajace się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia były za bardzo zużyte górne odcinki linek sterowniczych, co spowodowało ich sztywność i podatność na splątania (pierścienie gumowe były nowe, tuż po wymianie)
profilaktyka - podczas składania spadochronu zwracać uwagę na stan pierścieni gumowych, linek nośnych i sterowniczych,oraz stopień ich zużycia;
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3802
Skok na zadanie AFF_instr.2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - JVX 89;
spadochron zapasowy - Techno 140;
pokrowiec - Mirage;
ilość skoków -  3200
TOP