Bezpieczeństwo

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-4. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu czasza mocno skręca w lewo, pogłębiając obroty. Po odhamowaniu lewej sterówki, skoczek stwierdził duży luz i zobaczył węzły na lince sterowniczej, po osiągnięciu wysokości decyzyjnej skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – możliwy błąd podczas układania, polegający na nieprawidłowym zahamowaniu sterówki, co doprowadziło do powstania węzłów podczas otwarcia na lince sterowniczej.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na prawidłowe blokowanie linek sterowniczych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek 199 skoków, spadochron główny Skipper 150, zapasowy Speed 150, automat Vigil2+, Pokrowiec SWS Fire

Opis zdarzenia – skok na zadanie free. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez środek czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. „kalafiora”.
Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze – bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilności czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – USPA-C, spadochron główny – Safire 3 129; spadochron zapasowy – Speed 2000 135;pokrowiec – Javelin Odyssey TJNK, ilość skoków – 292

Opis zdarzenia – skok na zadanie „track”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy, nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe osłonki, nierónomiernie zużyte pierścienie gumowe, lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek ,spadochron – Pilot 168, zapasowy – Smart 150, pokrowiec – Icon, ilość skoków – 224

Opis zdarzenia – skok na zadanie II-6/szkolny. Drugi skok w tym dniu, (pierwszy był też na zadanie II-6/szkolny, jako wznawiający po przerwie 3-miesięcznej od ostatniego skoku, w asyście instruktora praktykanta – zadanie wykonane poprawnie, zmiana sylwetki, obroty, markowanie otwarcia, samodzielne otwarcie – b.u). Drugi skok wykonywany już samodzielnie. Po wykonanym opóźnieniu, uczeń – skoczek nie potrafił zlokalizować położenia spadochronu wyciągającego, wystąpiło zjawisko tzw. „zgubionego uchwytu”. Pomimo poprawnego opisu podobnej sytuacji przed skokiem, skoczek nie zastosował procedury awaryjnej, tylko próbował dalej zlokalizować spadochron wyciągający, nie zwracając uwagi na upływający czas, utratę wysokości, sygnały alarmowe podawane przez sygnalizator akustyczny Pro Track i nie kontrolując wysokości na wysokościomierzu umieszczonym na przegubie ręki. Otwarcie spadochronu zapasowego nastąpiło poprzez zadziałanie automatu Vigil 2+ na wysokości ok. 300 m. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – skoczek nie zastosował procedury awaryjnej omówionej przed skokiem i określonej w Regulaminie Wykonywania Skoków.

Profilaktyka – ze skoczkiem przeprowadzono powtórne szkolenie w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne na podwieszonej uprzęży i atrapy pokrowca. Przeprowadzono również zajęcia w tunelu aerodynamicznym. Pozostałym uczniom skoczkom przypomniano postępowaniu w sytuacjach awaryjnych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – uczeń, spadochron – Navigator 240, zapasowy – Smart 220, pokrowiec – Vector Student, automat – Vigil 2+, ilość skoków – 48.

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-5. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko tzw. „twista”, nastąpiło skręcenie linek nośnych, powyżej „slajdera” a spadochron przeszedł w głębokie obroty. Po dwóch próbach rozkręcenia linek, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Przyczyną zdarzenia mógł być błąd podczas układania, nierównomierne wploty w pierścienie gumowe, nierównomierne zużycie pierścieni gumowych, niesymetryczna sylwetka podczas otwarcia spadochronu.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie poszczególnych grup linek, równomierne rozłożenie stabilizatorów, stan pierścieni gumowych i równomierne wploty linek nośnych.

Doświadczenie i sprzęt – uczestnik zdarzenia – skoczek 247 skoków, spadochron główny –  Icarus Safire 3, zapasowy Smart 175, automat Vigil2+, pokrowiec Wings

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-4. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu czasza mocno skręca w lewo, pogłębiając obroty. Po odhamowaniu lewej sterówki, skoczek stwierdził duży luz i zobaczył węzły na lince sterowniczej, po osiągnięciu wysokości decyzyjnej skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – możliwy błąd podczas układania, polegający na nieprawidłowym zahamowaniu sterówki, co doprowadziło do powstania węzłów podczas otwarcia na lince sterowniczej.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na prawidłowe blokowanie linek sterowniczych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek 199 skoków, spadochron główny Skipper 150, zapasowy Speed 150, automat Vigil2+, Pokrowiec SWS Fire

Opis zdarzenia – skok na zadanie free. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez środek czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. „kalafiora”.
Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze – bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilności czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – USPA-C, spadochron główny – Safire 3 129; spadochron zapasowy – Speed 2000 135;pokrowiec – Javelin Odyssey TJNK, ilość skoków – 292

Opis zdarzenia – skok na zadanie „track”. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko „twista”, spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych – prawdopodobnym czynnikiem mogącym przyczynić się do powstania tego zdarzenia była niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy, nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe osłonki, nierónomiernie zużyte pierścienie gumowe, lub wiele innych, które trudno sklasyfikować.

Profilaktyka – ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – skoczek ,spadochron – Pilot 168, zapasowy – Smart 150, pokrowiec – Icon, ilość skoków – 224

Opis zdarzenia – skok na zadanie II-6/szkolny. Drugi skok w tym dniu, (pierwszy był też na zadanie II-6/szkolny, jako wznawiający po przerwie 3-miesięcznej od ostatniego skoku, w asyście instruktora praktykanta – zadanie wykonane poprawnie, zmiana sylwetki, obroty, markowanie otwarcia, samodzielne otwarcie – b.u). Drugi skok wykonywany już samodzielnie. Po wykonanym opóźnieniu, uczeń – skoczek nie potrafił zlokalizować położenia spadochronu wyciągającego, wystąpiło zjawisko tzw. „zgubionego uchwytu”. Pomimo poprawnego opisu podobnej sytuacji przed skokiem, skoczek nie zastosował procedury awaryjnej, tylko próbował dalej zlokalizować spadochron wyciągający, nie zwracając uwagi na upływający czas, utratę wysokości, sygnały alarmowe podawane przez sygnalizator akustyczny Pro Track i nie kontrolując wysokości na wysokościomierzu umieszczonym na przegubie ręki. Otwarcie spadochronu zapasowego nastąpiło poprzez zadziałanie automatu Vigil 2+ na wysokości ok. 300 m. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – skoczek nie zastosował procedury awaryjnej omówionej przed skokiem i określonej w Regulaminie Wykonywania Skoków.

Profilaktyka – ze skoczkiem przeprowadzono powtórne szkolenie w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, zarówno teoretyczne jak i praktyczne na podwieszonej uprzęży i atrapy pokrowca. Przeprowadzono również zajęcia w tunelu aerodynamicznym. Pozostałym uczniom skoczkom przypomniano postępowaniu w sytuacjach awaryjnych.

Doświadczenie i sprzęt – skoczek – uczeń, spadochron – Navigator 240, zapasowy – Smart 220, pokrowiec – Vector Student, automat – Vigil 2+, ilość skoków – 48.

Opis zdarzenia – Skok na zadanie RW-5. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko tzw. „twista”, nastąpiło skręcenie linek nośnych, powyżej „slajdera” a spadochron przeszedł w głębokie obroty. Po dwóch próbach rozkręcenia linek, skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.

Przyczyna – Przyczyną zdarzenia mógł być błąd podczas układania, nierównomierne wploty w pierścienie gumowe, nierównomierne zużycie pierścieni gumowych, niesymetryczna sylwetka podczas otwarcia spadochronu.

Profilaktyka – w czasie układania zwracać uwagę na symetryczne rozłożenie poszczególnych grup linek, równomierne rozłożenie stabilizatorów, stan pierścieni gumowych i równomierne wploty linek nośnych.

Doświadczenie i sprzęt – uczestnik zdarzenia – skoczek 247 skoków, spadochron główny –  Icarus Safire 3, zapasowy Smart 175, automat Vigil2+, pokrowiec Wings

Skok na zadanie RW-4. Podejście do lądowania z bocznym wiatrem i lądowanie na rozstawione nogi. Skoczek odczuwał ból w okolicy kolana lewego. Po konsultacjach lekarskich stwierdzono uszkodzenie więzadła kolanowego nogi lewej.
przyczyna - Brak rozplanowania lotu na otwartej czaszy i błędna ocena siły wiatru. Wchodzenie trawersem do łoża wiatru było prawidłowe, ale nie zakończone na końcówce podejścia ustawieniem się "pod wiatr". Lądowanie bokiem do "łoża wiatru" skutkowało brakiem prędkości postępowej, utratę siły nośnej pozwalajacej na poprawne wyrównanie lotu do przyziemienia, a lądowanie z wykrokiem i obciążeniem jednej nogi, doprowadziło do kontuzji.
profilaktyka - Obowiązująca zasada jest taka, że podczas lądowania bokiem, w zakręcie, na rozstawione nogi, ze zbyt wysokim zaciągnięciem, podczas nierównych podmuchów wiatru wywołanych przez przeszkody terenowe i budowlane, przy zbyt mało zahamowanym spadochronie, należy lądować na złączone i usztywnione nogi.
doświadczenie i użyty sprzęt 
skoczek - ŚK
spadochron - Pulse 210
zapasowy - Smart 190
pokrowiec - Vector 353 SE
ilość skoków - 279
Skok na zadanie obserwator z uczniem wykonujacym 12 skok na zadanie II-6/szkolny. Po zakończonej pracy, na wys. ok. 1500 m uczeń przystąpiła do procedury otwarcia spadochronu gównego, ale na skutek wystąpienia zjawiska "zgubionego uchwytu", proces otwarcia nie nastąpił. Instruktor podleciał do ucznia, ustabilizował sylwetkę, a następnie otworzył spadochron ucznia na wysokości ok. 800 m. Po upewnieniu, że spadochron ucznia otworzył się prawidłowo, instruktor przystąpił do otwarcia swojego spadochonu, ale wysokość była na tyle niska, że nastąpiło spracowanie AAD i jednoczesne otwarcie czaszy spadochronu głównego i zapasowego. Lądowanie w konfiguracji "etażerki" na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego ze skoku, stwierdzono, że przyczyną "zgubionego uchwytu" było wysuniecie się z osłonek na taśmie udowej, końcówki taśmy udowej, która przez ucznia została "przechwycona" i którą uczeń potraktowała jako uchwyt spadochronu wyciągającego. Otwarcie spadochronu zapasowego instruktora nastąpiło na skutek niskiego rozpoczęcia procesu otwarcia spadochronu głównego oraz jego przedłużonego procesu otwarcia.
profilaktyka - zakończenie ćwiczeń z uczniem powinno odbywać się na odpowiedniej wysokości, zapewniającej podjęcie odpowiednich czynności, by gwarantowały one bezpieczne otwarcie spadochronu głównego zarówno ucznia jak i instruktora.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 99
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon
ilość skoków - 2208
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Ponieważ wystąpiło zjawisko "twardego uchwytu", skoczek próbował zwolnić "droug" za pomocą awaryjnego uchwytu. Wkładając rękę do uchwytu awaryjnego w kształcie pętli, w której znajduje się też końcówka linki od uchwytu wyczepnego, skoczek nieświadomie spowodował zwolnienie "drouga" z jednoczesnym wyczepieniem taśm nośnych. Proces otwarcia nastąpił równocześnie z procesem wyczepienia, a system RSL otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia było złe zapięcie pokrowca spadochronu głównego, co zablokowało proces zwolnienia "drouga", a przypadkowe wypięcie taśm nośnych, przy pomocy uchwytu awaryjnego, prawdopodobnie na skutek niezbyt szczęsliwego rozwiązania konstrukcyjnego.
profilaktyka - podczas składania spadochronu, w szczególności w ostatniej fazie zapięcia pokrowca spadochronu głównego, zwracać szczególną uwagę na różnicę występującą pomiędzy systemami Tandem Sigma w pokrowcu Sigma, a Tandem Hop w pokrowcu Next
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3657
Skok na zadanie track. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie tuż za użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.
przyczyna: analiza materiału filmowego i oględziny czaszy nie pozwoliły określić przyczyny zdarzenia.
profilaktyka: ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzet:  
skoczek -  Instruktor
spadochron - Icarus Crossfire 99  
zapasowy - Smart 110
pokrowiec - Icon 
ilość skoków - 2218
Skok na zadanie RW-8. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzyła spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko mocnego skręcenia linek z pogłebiającymi się obrotami. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po dokonaniu oględzin czaszy stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być samoczynne odhamowanie lewego uchwytu sterowniczego lub brak starannego zahamowania spadochronu w trakcie układania.
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron - Conquest 170
zapasowy - Smart 175
pokrowiec - Wings W-11
ilość skoków - 117
Skok na zadanie LKE PJ(B). Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1100 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory lewej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na pozostawieniu zbyt dużego luzu linek nośnych przed włozeniem "paczki" do pokrowca, a następnie niestarannym włożeniem "paczki", bez sprawdzenia ułożenia taśm nośnych i nadmiaru linek.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 220
zapasowy - Smart 220
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 67
Skok na zadanie szkoly/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1100 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobnie na skutek samoczynnego odhamowania lub niestarannego zahamowania prawego uchwytu sterowniczego, wystąpił duży luz i nadmiar linek sterowniczych, które w procesie otwarcia zostały przerzucone przez skrajne komory czaszy.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na staranne zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 69
Skok na zadanie szkolny/II-6. Po zakończonym zadaniu uczeń skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1300 m. Po otwarciu spadochronu okazało się, że wystąpiło zjawisko klasycznego "kalafiora", czyli przejście linek przez skrajne komory prawej strony czaszy. Uczeń skoczek próbował ściągnąć linki poprzez dynamiczne "zapompowanie" linkami sterowniczymi, ale ponieważ powodowało to pogłębiające obroty, przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  klasyczny błąd podczas ukladania, polegający na wykonaniu tzw. "salta" pokrowcem przez taśmę nośną z prawej strony lub niedokładne zahamowanie prawego uchwytu sterowniczego, co mogło spowodować samoczynne odhamowanie oraz przerzucenie nadmiaru linek sterowniczych przez skrajną komorę czaszy.
profilaktyka - podczas składania spadochronu dokładnie sprawdzić podział linek nośnych i sterowniczych na grupy, zwracać uwagę na zamocowanie uchwytów sterowniczych, a podczas wkładania czaszy do pokrowca zwracać uwagę na równomierne rozłożenie luzu linek w pokrowcu i nie przekręcanie "paczki" przed włożeniem do pokrowca.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 260
zapasowy - Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 18
Skok na zadanie RW-15. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było samoczynne odhamowanie lub nie zahamowanie lewego uchwytu sterowniczego,
profilaktyka -  dokładne sprawdzenie zamocowania uchwytów sterowniczych na taśmach nośnych, przed i po włożeniu paczki do pokrowca spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 139
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 2280
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Po zakończonym procesie otwarcia skoczek zauważył, że na na lewej lince sterowniczej, powyżej kaskady, linki sterownicze zawiązały się w supeł. Ponieważ spadochron mial tenedencje do wchodzenia w pogłębiajace się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia były zbyt luźne lub zużyte pierścienie gumowe, służące do wplecenia nadmiaru linek sterowniczych
profilaktyka - podczas składania spadochronu zwracać uwagę na stan pierścien gumowych, ich jednakowe rozmiary i stopień ich zużycia
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3681
Skok na zadanie AFF-instr. 1/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Podczas otwarcia spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego i oględzin czaszy, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być zniekształcenie krawędzi natarcia na wysokosci środkowej komory czaszy, na skutek przerzucenia taśmy łaczącej spadochron wyciągający z wierzchołkiem czaszy i osłonką.
profilaktyka -  ponieważ nie jest znana przyczyna zaistniałego zdarzenia, nie podjęto działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Crossfire2 139
zapasowy - Smart 150
pokrowiec - Feniks II F
ilość skoków - 2298
Uczeń-skoczek wykonywał skok na zadanie "szkolny"/II-6. Po zakończnym zadaniu skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciagającego (pilocika) umieszczonego pod pokrowcem. Pierwsza (wg opisu ucznia skoczka) i kolejne próby wyciągnięcia "pilocika" się nie udały, ponieważ wystąpiło zjawisko tzw. "zgubionego uchwytu". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, otworzył spadochron zapasowy, bez wyczepienia zamków barkowych. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna - uczeń nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego po wykonaniu 43 skoków nie potrafił zlokalizować umiejscowienia pilocika, na ziemi, po oględzinach stwierdzono, ze pilocik jest na swoim miejscu i bezproblemowo można go wyciągnąć z kieszeni pod pokrowcem.
profilaktyka - otwieranie spadochronu głównego za pomocą miękkiego spadochronu wyciągającego polega na uchwyceniu tulei (kulki) zamocowanej na wierzchołku spadochronu, wyciągnięcie z kieszeni, wyprostowaniu ręki i puszczeniu poza obrysem skoczka, należy to robić zdecydowanie i na jeden raz. W przypadku wystąpienia zjawiska "zgubionego uchwytu" przed przystąpieniem do procedury wypięcia powinno się wyczepić zamki barkowe.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - uczeń
spadochron - Navigator 240
zapasowy -  Smart 250
pokrowiec - Vector SE
ilość skoków - 43

Skok na zadanie RW-4. Na dwie minuty przed zrzutem kierownik skoków stwierdził nagły wzrost siły wiatru i przekazał taką informację na pokład samolotu pozostawiając decyzję o skoku skoczkom. Zrzut nastąpił w północno zachodniej części strefy TRA45. Skoczek podeszła do lądowania poza użytkową częścią lotniska po jego północnej stronie. Wykonywała częste i agresywne zakręty bezpośrednio przed przyziemieniem z niskim zakrętem powyżej 90 stopni. Przyziemienie po niskim zakęcie z uderzeniem o ziemię. Wysłany na miejsce ratownik medyczny stwierdził prawdopodobieństwo poważnych obrażeń i zadecydował o wezwaniu służb ratownictwa medycznego.Skoczek odczuwała ból w okolicy środka pleców. Po konsultacjach lekarskich stwierdzono złamanie górnej płytki granicznej trzonu L2 z niewielkim obniżeniem wysokości tego trzonu w części środkowej i po stronie prawej.
przyczyna - brak rozplanowania lotu na otwartej czaszy, błędna ocena siły wiatru oraz agresywne zakręty w końcowej fazie lotu. Lądowanie po niskim zakręcie, nie pozwalającym na wyprowadzenie spadochronu do pełnej fazy lotu przed przyziemieniem.
profilaktyka - Przypadek omówiony z instruktorami i skoczkami obecnymi na lotnisku - lądowanie poza lotniskiem przy silnym wietrze musi być przeprowadzone z dala od przeszkód terenowych z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zachowaniem stabilnego lotu. Wybór miejsca do lądowania powienien być poprzedzony wcześniejszą obserwacją z większej wysokości aby wyeliminować lądowanie w pobliżu miejsc niebezpecznych.
doświadczenie i użyty sprzęt 
skoczek - Licencja D Litwa,
spadochron - Sabre2 120
zapasowy - X-Fast 120
pokrowiec - Vector III
ilość skoków - 1700+

Skok na zadanie AFF-instr.ze studentem AFF-1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - JVX 89
zapasowy - Techno 140
pokrowiec - Mirage
ilość skoków - 3112

Skok na zadanie "niski" z wysokości 1700 m. Po wykonaniu opóźnienia około 5 sekund, skoczek otworzyła spadochron i zawisła na otwartym spadochronie na wysokości ok. 1400 m. W czasie procesu otwarcia, czasza spadochronu  zaczęła się napełniać symetrycznie lecz po chwili prawy stabilizator na wysokości grupy linek C i D przemieścił się w kierunku środka czaszy. Slajder zjechał normalnie w kierunku taśm nośnych. W tym samym momencie ogranicznik slajdera na stabilizatorze zablokował się o rozgałęzienie linek grupy C i D. Czasza zdeformowała się i wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpiła do procedury awaryjnej, wyczepiła czaszę główną i otworzyła spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zablokowanie ogranicznika slajdera o rozgałęzienie linek z prawej strony czaszy. Spowodowało to deformację czaszy, co przyczyniło się do wprowadzenia czaszy w głębokie obroty. Uchwyty sterownicze były na swoich miejscach. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: zużycie linek czaszy głównej, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować.
profilaktyka -  ponieważ nie są znane przyczyny zablokowania ogranicznika o linki nośne, organizator skoków zalecił sprawdzenie symetryczności długości linek nośnych czaszy głównej spadochronu biorącego udział w zdarzeniu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Icarus Safire2 149
zapasowy - PD143 R
pokrowiec - Javelin Odyssey
ilość skoków - 1288
Skok na zadanie "niski" z wysokości 1630 m. Po wykonaniu opóźnienia około 3 sekund, skoczek otworzył spadochron i zawisł na otwartym spadochronie na wysokości ok. 1500 m. W czasie procesu otwarcia, spadochron zaczął napełniać się symetrycznie lecz w momencie, kiedy slajder zaczął zjeżdżać w kierunku taśm, czasza weszła w szybkie obroty, skręcając linki. Wystąpiło zjawisko tzw. "twista". Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  prawdopodobną przyczyną zdarzenia było otwarcie spadochronu w pozycji ciała skoczka "na boku" lub odhamowanie prawej linki sterowniczej. Po zdarzeniu skoczek zeznał że prawdopodobnie otwierał "na boku". Dodatkowo - wypięta czasza wylądowała w lesie i zawisła na wysokim drzewie (około 12 metrów). Po ściągnięciu czaszy jeden z uchwytów sterowniczych był poza kieszonką, a linka sterownicza odblokowana z pętli zahamowania. O ile otwieranie "na boku" można uznać za wysoce prawdopodobne to odhamowanie linki sterowniczej mogło nastąpić podczas ściągania czaszy z drzewa. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: skok w nieodpowiednim do poziomu wyszkolenia ubraniu - krótki rękaw i krótkie spodenki, co nie pozwoliło na dostateczną kontrolę położenia ciała w czasie spadania przy małej prędkości (krótkie opóźnienie); niedokładne ułożenie spadochronu; wiele innych, których nie można w takim przypadku określić.
profilaktyka -  organizator zalecił zwrócenie uwagi na technikę oddzielania się od statku powietrznego przy planowanym krótkim opóźnieniu oraz sprawdzenie stanu technicznego wplotów gumowych osłonki spadochronu. Bezpośrednio po zdarzeniu mechanik spadochronowy sprawdził symetryczność linek spadochronu i potwierdził ich prawidłowe długości.
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - ŚK
spadochron główny - Icarus Safire2 149;
spadochron zapasowy - PD PR-160;
pokrowiec - Vector III
ilość skoków - 204
Skok na zadanie AFF-instr. 2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Podczas otwarcia spadochronu wystąpiło zjawisko "twardego otwarcia" a następnie  "twista". Spadochron po gwałtownym napełnieniu wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  po analizie materiału filmowego, stwierdzono, że przyczyną zaistniałego zdarzenia mogło być zainicjowanie procesu otwarcia po dłuższym rozejściu w sylwetce "track". Szybkie otwarcie spadochronu skutkowało zniekształceniem jednej ze stron czaszy, co przy rozmiarze 135 ft2 wprowadziło czaszę w szybkie, pogłębiające się obroty. Po rozmowie z osobą, która układała spadochron nie stwierdzono zmiany w sposobie układania, która mogłaby się przyczynić do innego niż dotychczas otwarcia spadochronu.
profilaktyka -  ponieważ nie jest znana przyczyna zaistniałego zdarzenia, nie podjęto działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dbanie o dokładność układania oraz odpowiednie wyhamowanie ciała skoczka z sylwetki track do otwarcia spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor;
spadochron główny - Hurricane 135 Parachute Systems;
spadochron zapasowy - Decelerator 135
pokrowiec - Vortex 135 EVS
ilość skoków - 2368
Skok na zadanie AFF_instr.2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - JVX 89;
spadochron zapasowy - Techno 140;
pokrowiec - Mirage
ilość skoków -  3134
Skok na zadanie RW-13. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - XAOS27 78;
spadochron zapasowy - Techno 115;
pokrowiec - Atom Legend
ilość skoków -  3138
Skok na zadanie RW-3. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przerzucenie linek sterowniczych przez lewą stronę czaszy. Wystąpiło zjawisko tzw. "kalafiora". Zdeformowany spadochron wszedł w powolne obroty tracąc właściwości lotne. Skoczek kilkukrotnie próbował ściągnąć linki sterownicze - bezskutecznie. Po stwierdzeniu niestabilości czaszy i braku możliwości sterowania nią, skoczek przystąpił  do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn przerzucenia linek sterowniczych przez czaszę podczas procesu otwarcia. Prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: błąd w układaniu czaszy lub odhamowanie lewej linki sterowniczej.
profilaktyka -  ponieważ nie znane są bezpośrednie przyczyny przerzucenia linek, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych. Organizator zwrócił uwagę na dokładność układania czaszy, dbałość o prawidłowe hamowanie oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu hamowania spadochronu.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - ŚK
spadochron główny - Pilot 188;
spadochron zapasowy - Smart 190;
pokrowiec - ICON
ilość skoków - 3312
Skok na zadanie RW-8. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 800 m. Po otwarciu spadochronu skoczek stwierdził przekręcenie obydwu taśm nośnych w kierunku środka uprzęży.
Mimo stabilnego lotu skoczek nie podjął próby sprawdzenia możliwości sterowania spadochronem. Po kilku sekundach lotu wypiął czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  przyczyną wystąpienia zjawiska był błąd w układaniu (dwukrotne przerzucenie pokrowca przez linki spadochronu)
profilaktyka -  Organizator zwrócił uwagę skoczkowi na dokładność układania czaszy.
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - skoczek USPA(D)
spadochron główny -Sabre 170;
spadochron zapasowy - Raven I;
pokrowiec - Talon
ilość skoków - 592
Skok na zadanie "Kamera-tandem". Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 900 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie poza użytkową częścią lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - Icarus Crossfire2 114;
spadochron zapasowy -  Optimum 126;
pokrowiec - Vector Micron

ilość skoków - 2479
Skok w zespole tandem pilot - pasażer. Po zakończeniu zadania, skoczek przystąpił do otwarcia spadochronu głównego poprzez zwolnienie "drouga" za pomocą głównego uchwytu otwierajacego. Po zakończonym procesie otwarcia skoczek zauważył, że na na lewej lince sterowniczej, powyżej kaskady, linki sterownicze zawiązały się w supeł. Ponieważ spadochron mial tenedencje do wchodzenia w pogłębiajace się obroty, skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń
przyczyna - prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia były za bardzo zużyte górne odcinki linek sterowniczych, co spowodowało ich sztywność i podatność na splątania (pierścienie gumowe były nowe, tuż po wymianie)
profilaktyka - podczas składania spadochronu zwracać uwagę na stan pierścieni gumowych, linek nośnych i sterowniczych,oraz stopień ich zużycia;
doświadczenie i użyty sprzęt
skoczek - instruktor
spadochron - Tandem Hop 330
zapasowy -  Twin Speed 375 R
pokrowiec - Next
ilość skoków - 3802
Skok na zadanie AFF_instr.2/1. Po zakończonym zadaniu skoczek otworzył spadochron na wysokości ok. 1000 m. Po otwarciu spadochronu wystąpiło zjawisko "twista", spadochron wszedł w głębokie obroty. Skoczek przystąpił do procedury awaryjnej, wyczepił czaszę główną i otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie na użytkowej części lotniska, bez obrażeń.
przyczyna -  nie znaleziono przyczyn skręcenia taśm i linek nośnych podczas procesu otwarcia, uchwyty sterownicze były na swoich miejscach, a slajder powyżej taśm nośnych - prawdopodobne czynniki mogące przyczynić się do powstania tego typu zjawiska to: nierównomierne wploty linek nośnych w pierścienie gumowe, różny stan pierścieni gumowych, niesymetryczne dociągniecie taśm udowych, niesymetryczna sylwetka podczas procesu napełniania czaszy oraz wiele innych, które trudno sklasyfikować
profilaktyka -  ponieważ nie znane są przyczyny skręcenia taśm i linek nośnych, nie podjęto żadnych działań profilaktycznych
doświadczenie i użyty sprzęt:
skoczek - instruktor;
spadochron główny - JVX 89;
spadochron zapasowy - Techno 140;
pokrowiec - Mirage;
ilość skoków -  3200
TOP