Szkolenia Instruktorskie – INS oraz INS AFF

Nauczymy Cię dzielić się wiedzą

To szkolenie umożliwi Ci zdobycie uprawnienia instruktora spadochronowego INS lub INS AFF oraz rozpoczęcie wspaniałej i pełnej wyzwań przygody pedagogicznej.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Podczas szkolenia teoretycznego zyskasz wiedzę z takich przedmiotów, jak:

 • psychologia
 • pedagogika
 • prawo lotnicze i przepisy kierowania ruchem lotniczym na lotniskach niekontrolowanych
 • meteorologia
 • organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków spadochronowych
 • łączność radiowa – kierowanie lotami związanymi z wyrzucaniem skoczków spadochronowych
 • zasady wykonywania skoków spadochronowych
 • pierwsza pomoc osobom z obrażeniami ciała
 • ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków
 • ogólna wiedza o spadochronie

Czas trwania szkolenia teoretycznego: co najmniej 50 godzin wykładów i ćwiczeń. Zajęcia zakończą się egzaminem teoretycznym.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Szkolenie praktyczne będziesz mógł rozpocząć dopiero po zdaniu egzaminu z części teoretycznej.

Podczas zajęć praktycznych wyszkolisz się w wykonywaniu czynności:

 • związanych z organizacją skoków spadochronowych
 • związanych z wykonywaniem skoków przez skoczków-uczniów i skoczków spadochronowych
 • wykonywanych na pokładzie statku powietrznego
 • związanych z kierowaniem skokami i użytkowaniem radiostacji lotniskowej (nie mniej niż 10 godzin praktyki pod nadzorem)

Zajęcia zakończą się egzaminem praktycznym, podczas którego będziesz musiał wykazać przed egzaminatorem wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by szkolić innych, zarówno z zakresu teorii, jak i praktyki. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, otrzymasz od nas stosowne zaświadczenie.

Nadzorowana praktyka

W ramach praktycznej części szkolenia będziesz musiał odbyć również tzw. nadzorowaną praktykę instruktorską. Obejmuje ona przeprowadzenie co najmniej 50 godzin wykładów teoretycznych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przez uczniów-skoczków co najmniej 150 skoków szkolnych potwierdzonych w listach załadowczych. W przypadku połączonego szkolenia na uprawnienie INS oraz INS AFF metodę szkolenia uczniów w trakcie praktyki określi instruktor nadzorujący Twoje szkolenie.

WYDANIE
UPRAWNIENIA

Aby uzyskać uprawnienie instruktora INS, musisz:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ z ważnym uprawnieniem klasy wyszkolenia D
 • odbyć i zaliczyć szkolenie teoretyczne oraz praktyczne
 • zdać egzamin państwowy w zakresie wymaganym dla uprawnienia instruktora INS
 • zaliczyć nadzorowaną praktykę

WYMAGANIA WOBEC
KANDYDATÓW

Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ klasy D – dotyczy kandydata na uprawnienia INS
 • posiadać ważne uprawnienie instruktora INS – dotyczy kandydata na uprawnienia INS AFF
 • mieć ukończony 21. rok życia
 • przedstawić orzeczenie lotniczo-lekarskie (jeżeli jest wymagane)
 • posiadać ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego)
 • mieć wykonanych co najmniej 500 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 3 godziny
 • mieć wykonanych co najmniej 1000 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 8 godzin – dotyczy kandydatów na INS AFF

SZKOLENIE ŁĄCZONE
– INS AFF

W przypadku połączonego szkolenia na uprawnienie INS AFF tematyka szkolenia będzie poszerzona o następujące tematy:

 • metodyka i organizacja szkolenia uczniów skoczków i skoczków spadochronowych,
 • zasady wykonywania skoków spadochronowych metodą AFF
 • organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków spadochronowych metodą AFF
 • ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków

Zapisz się na szkolenie

Zadzwoń: +48 601 393 035

TOP