Tandem

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Podczas szkolenia teoretycznego zyskasz wiedzę na temat:

 • techniki skoku w tandemie (zespół pilot-pasażer)
 • obsługi tandemowego kompletu spadochronowego
 • elementów psychologii

Część teoretyczna szkolenia zakończy się egzaminem.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Szkolenie praktyczne będziesz mógł rozpocząć dopiero po zdaniu egzaminu z części teoretycznej.

W ramach kursu praktycznego wykonasz 9 różnych rodzajów skoków:

1. Skok zapoznawczy (bez pasażera) – wys. min. 3000 m – do opanowania.
2. Skok zapoznawczy z instruktorem (kandydat jako pasażer) – wys. min. 3000 m – do opanowania.
3. Stabilny wyskok (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania.
4. Niestabilny wyskok saltem (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania.
5. Skok z opóźnionym uwolnieniem spadochronu hamującego (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania.

6. Niestabilny wyskok (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania.
7. Niestabilny wyskok (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3500 m – do opanowania.
8. Stabilny wyskok w kierunku przeciwnym do lotu (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3000 m – do opanowania.
9. Skok podsumowujący (instruktor jako pasażer) – wys. min. 3000 m – do opanowania.

Co musisz koniecznie wiedzieć?

 • liczba poszczególnych skoków będzie zależeć od tego, w jaki sposób je wykonasz
 • przy drobnych błędach będziesz mógł wykonać dwa skoki dodatkowe
 • w przypadku powtarzania błędów lub niepoprawnych decyzji, Twoje szkolenie będzie musiało zostać przerwane
 • przy dużych błędach zagrażających życiu – Twojemu i skoczka-pasażera – obowiązkiem szkolącego Cię będzie zakończenie szkolenia
 • szkolący będzie mieć prawo do zmiany planu i porządku skoków

WYDANIE UPRAWNIENIA

Aby uzyskać uprawnienie do wykonywania skoków jako tandem pilot, musisz:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z ważnym uprawnieniem wyszkolenia D
 • odbyć i zaliczyć szkolenie teoretyczne i praktyczne
 • zdać przed egzaminatorem egzamin państwowy w zakresie wymaganym dla uprawnienia tandem

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

Aby wziąć udział w szkoleniu, musisz:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z ważnym uprawnieniem klasy D
 • mieć ukończony 21. rok życia
 • przedstawiać orzeczenie lotniczo-lekarskie
 • posiadać ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego)
 • posiadać ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego)

Zapisz się na szkolenie

Zadzwoń: +48 503 499 211

Aby dokonać zapisu, wypełnij poniższy formularz

TOP